Utställning i Södertälje

Håkans stora utställning i Gamla rådhuset i Södertälje på temat “4 rum” är nu planerad med vernissage lördagen den 11 september
12-16.00. Utställningen pågår t o m 26 september 2021.

Aktuell utställning

På grund av Corona-tider är utställningen framflyttad. Ny Vernissage planeras ske i januari 2021