Aktuell utställning

På grund av Corona-tider är utställningen framflyttad. Ny Vernissage planeras ske i januari 2021